Seniorboende, bogemen-skaper, kollektivhus

 

Sedan 1975 är jag med i forskargruppen Bo i Gemenskap. Vi har bland annat skrivit om kollektivhus och om kvinnor och samhällsplanering. Våra skrifter hittar du på hemsidan www.boigemenskap.se. Den består bara av en sida, men ger ändå en uppfattning om vad vi vi ägnat oss åt.

Jag bor sedan 1993 i Färdknäppen, ett kollektivhus för andra halvan av livet.. Vill du veta mer om kollektivhus i Sverige har föreningen Kollektivhus Nu en utmärkt hemsida www.kollektivhus.nu. Vill du veta mer om Färdknäppen, titta på hemsidan
www.fardknappen.se
eller hör av dig!

I oktober-november 2006 var jag i Japan tillsammans med Ingela Blomberg för att studera deras kollektivhus, äldreboende, ekologiskt byggande och koloniträdgårdar.

I maj 2008 var jag i USA för att föreläsa om äldreboende och Färdknäppen. Jag besökte också 7 olika "cohousing communitites"  via en bussrundtur som ordnades av Cohousing Association och bodde också  i ett av dem, Swan's Market i Oakland. I november 2008 medverkade jag i en konferens i Mainz och besökte några tyska bogemenskaper. 2009 besökte jag en ekoby och en bogemenskap utanför Wien i Österrike. Allt värdefullt inför den första internationella konferensen om kollektiva boendeformer, som gick av stapeln den 5-9 maj 2010 i Stockholm. Konferensen ordnas av KTH Samhällsbyggnad och Kollektivhus NU. Konferensrapporten ”Living together - Cohousing Ideas and Realities Around the World” är en spännande dokumentation av kollektivhusfrågan runt om i världen. Mer information här! Rapporten kan beställas via Kollektivhus NUs hemsida www.kollektivhus.nu

I slutet av oktober 2010 ordnade Experimentcity ett intressant seminarium på temat ”Collaborative housing” i Berlin med inbjudna deltagare från 9 länder. Samtidigt pågick Experimentdays 10 med studiebesök och en mässa med cirka 20 olika bostadsprojekt med olika inslag av gemenskap i byggandet och boendet. Spännande att se, inte minst den välbesökta mässan för olika byggrupper och deras projekt. Artikeln ”Byggrupper förnyar bostadspolitiken” kom i Stadsbyggnad 2011. 2012 avslutades samarbetet inom ”Experimentcity”med skriften CoHousing Cultures på engelska och tyska. Boken innehåller bl a 9 olika exempel på boende och samarbete. Färdknäppen är svenskt exempel.

Jag är också intresserad av boende för 40-talister, dvs alla vi som är på väg att bli "unga" pensionärer. Sedan 2010 har det blivit många föredrag om seniorboende med tonvikt på olika modeller, de gemensamma lokalerna och gemenskapen, för bl a:
”Bo bra på äldre dar” och nätverk Norr och Öst
Gävle, Tierp, Motala och Jönköpings kommuner
Karlskrona Seniorhusförening
Föreningen för Byggemenskaper
Arkitekturmuseet och Arkitekturmuseets vänner
Senioruniversitetet
Riksbyggen
SABO
Stena Fastigheter

Skriften ”Bygga för seniorer”, som bygger på Micasa Fastigheters seminarieserie ”Framtidens seniorboende Vision 2013” ges ut av Svensk Byggtjänst och kan också köpas via Adlibris.

Med stöd av Hjälpmedelsinstitutets satsning ”Bo bra på äldre dar” kommer två böcker under 2013, dels ”Bygga seniorboende tillsammans - en handbok” i samarbete med Ingela Blomberg (maj 2013) och dels ”Bo på äldre dar. Exempel och idéer från England, Nederländerna, Tyskland och Danmark tillsammans med Ingela Blomberg, Bengt Ahlqvist/Pieter och Pepijn van der Hulle och Nathan Large (hösten 2013). Båda ges ut av AB Svensk Byggtjänst.


Vill du veta mer - kontakta mig via e-post eller per telefon 070-6690044!

CoHousing Cultures: self-organized, community-oriented and sustainable (2012). Integrating, non-speculative and open to the neighborhood. Innovative projects motivated by a search for ecological, affordable and socially designed homes. This book illustrates a colorful diversity of European examples . A contact list offers tips for further research.

Mer att läsa om boken och arbetet finns på http://co-housing-cultures.net/

Bygga för seniorer (2011). En handbok med många exempel på olika boendeformer för seniorer och hur de kan utformas på bästa sätt. Baserad på en seminarieserie om framtidens seniorboende, ordnat av Micasa.